สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวองค์ความรู้ >> วิธีติดตั้ง 13 ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย

26 ธ.ค 2559 16:48:38

วิธีติดตั้ง 13 ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่http://research.swu.ac.th/downloads/Font.exe

วิธีติดตั้ง 13 ฟอนต์มาตรฐาน download

[กลับหน้าหลัก ]