สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฐานข้อมูลนักวิจัย


ข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัย สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

    เข้าสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ https://urms.swu.ac.th

* วิธีสืบค้นในกรณีที่ไม่ทราบชื่อนักวิจัย ให้เข้าไปสืบค้นที่เมนู Search และใส่คำสำคัญที่เกี่ยวข้องที่ต้องการค้นหา เช่น คำสำคัญ (Keyword), ชื่อโครงการ, ชื่อนักวิจัย, สังกัดนักวิจัย เป็นต้น


** หากต้องการข้อมูลของนักวิจัยเพิ่มเติม ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อดูข้อมูลและโปรไฟล์ของนักวิจัย ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยของนักวิจัยได้


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-649-5000 ต่อ 11093