สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน

สิทธิบัตร

- อุปกรณ์ควบคุมปริมาณแรงกดสำหรับฝึกเดิน

อนุสิทธิบัตร

- อุปกรณ์พยุงน้ำหนักสำหรับฝึกเดินบนลู่เดิน

- เครื่องทดสอบการเจาะทะลุของวัสดุ

- เครื่องทดสอบการเจียระไนโลหะ

- กรรมวิธีการผลิตรังไหมอัดและรังไหมอัดที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว

- น้ำมันหอมระเหยสูตรต้านอนุมูลอิสระและลดริ้วรอย

- อุปกรณ์ควบคุมกากับท่าทางการทางานและเก็บข้อมูลท่าทางการทางาน

- น้ำมันอโรมาสูตรผ่อนคลายและคลายเครียด

- เครื่องทดสอบแรงบิด-แรงดึง

- เครื่องทดสอบค่าความหนืดของยาง

- ระบบวิเคราะห์แนวโน้มการเจ็บป่วยจากท่าทางการทำงานและปรับปรุงท่าทางการทำงาน

- อุปกรณ์ฝึกหัดท่าทางให้เหมาะสมกับการทำงาน

- เครื่องทดสอบพฤติกรรมแรงกระแทกต่อวัสดุด้วยการเหวี่ยงของลูกตุ้ม

- แยมสาหร่ายไก

- สูตรส่วนผสมน้ามันหอมระเหยที่มีสวนประกอบของน้ามันโรสแมรีเพื่อลดอาการซึมเศร้า

- น้ำมันหอมระเหยสูตรลดอาการปวดกล้ามเนื้อ

- อุปกรณ์ควบคุมกากับท่าทางการทางานและเก็บข้อมูลท่าทางการทางานแบบไร้สาย

- 13-เอริลอัลคิลีนออกซีเบอร์เบอรินที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเร็งเต้านม

- กระบวนการผลิตข้าวเสริมแคลเซียมด้วยวิธีการเคลือบ

- วัสดุอุดฟันชนิดเรซินคอมโพสิตและกรรมวิธีการผลิต

- วัสดุยึดติดเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน

- วัสดุยึดติดเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน

- วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตัวเองและกรรมวิธีการผลิต

- เตาผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวล

- ชุดควบคุมการเคลื่อนที่รถเข็นคนพิการกึ่งอัตโนมัติแบบบังคับด้วยศีรษะ

- น้ำมันหอมระเหยสูตรผสมที่ใช้ในสุคนธบำบัด

- ชุดไพรเมอร์และตัวตรวจจับสำหรับตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบแถบสี

- ชุดไพรเมอร์และตัวตรวจจับสำหรับตรวจเชื้อในกลุ่มฮีโมพลาสมาแบบแถบสี

- ชุดไพรเมอร์และตัวตรวจจับสำหรับตรวจเชื้อในกลุ่มฮีโมพลาสมาด้วยอนุภาคทองคำ