สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ติดต่อเรา

 

ที่ตั้ง : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20
  114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  
โทรศัพท์ (เบอร์กลาง)  : (02) 649-5000
สำนักงานผู้อำนวยการ   ต่อ 11089
ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย   ต่อ 11018
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินทางปัญญา   ต่อ 11015
  - งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   ต่อ 11019
โทรสาร   : (02) 259-1822