สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อ Cyber Security & PDPA Ultimate Guide for Education

27 ก.ย 2565 11:44:43

ตามที่บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อ Cyber Security & PDPA Ultimate Guide for Education ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
ในการนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทสไทย ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ บริษัทไมโครซอฟท์ ชั้น 38 ตึก CRC ถนนวิทยุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้างานออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams: https://me-qr.com/hXq7XZN
3634 download

[กลับหน้าหลัก ]