สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง"

02 ก.ย 2565 10:53:43

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยทางด้านสหวิทยาการ และยกระดับทักษะการวิจัยทางด้านสหวิทยาการในภาคกลาง นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดของท่าน จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ (Online) Zoom Meeting ID: 989 1074 3423 Passcode: 357096 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https/inkbsru.ac.th/ipg สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม (ผู้ช่วยอธิการบดี) โทร 098 825 5278

3420 download

[กลับหน้าหลัก ]