สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร สำหรับผู้ที่ขอทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 หรือแหล่งทุนต่าง ๆ

08 ส.ค 2565 10:12:55

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร สำหรับผู้ที่ขอทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 หรือแหล่งทุนต่าง ๆ สามารถศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากคู่มือ
•คู่มือสิบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
•คู่มือสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลต่างประเทศ

หรือ
1.ปรึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร โดยติดต่อคุณนิยดา เบอร์ภายใน 11015
2.เข้ามาปรึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ณ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20 อาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยโทรนัดหมายเวลาล่วงหน้าที่เบอร์โทร ภายใน 11015 , 11081
01 download
02 download

[กลับหน้าหลัก ]