สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕b๕ The 13th TCU International e-learning Conference 2022 "Social Change and Future of MOOCs"

06 ก.ค 2565 14:32:39

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ปี ๒๕๖๕ The 13 th TCU International e-learning Conference 20 22 "Social Change and Future of MOOCs" รูปแบบออนไลน์ (Webinar ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการจัดประชุมนานาชาติประจำปีที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิซาการ นักวิจัย คณาจารย์
และนิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ และเป็นการประมวลความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ในทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ ร้ายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวพร้อมกันนี้ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใด 1 ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://iec2022.thaicyberu.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
2908 download

[กลับหน้าหลัก ]