สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2565

14 มิ.ย 2565 10:36:59


มูลนิธีส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
มูลนิธิฯ เห็นว่างองค์กรของท่านเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีศักยภาพและมีผลการดำเนินการที่ดี มีระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติการที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรอื่นๆ จึงขอเรียนเชิญร่วมสมัครส่งบทคัดย่อ เพื่อพิจารณาเบื้องต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.ftqm.or.th หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคระกรรมการจัดการประชุมฯ โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71100

2493 download

[กลับหน้าหลัก ]