สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ

01 ธ.ค 2564 16:14:37

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับโครงการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐแล้ว นั้น
ในการนี้ สวทช. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ทั้งนี้หน่วยงานของท่านสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการมายัง ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://nstda.or.th/gd/
5566 download

[กลับหน้าหลัก ]