สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

24 พ.ย 2564 09:53:34

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมลำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”
ในการนี้ วช.ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมมชมนิทรรศการฯ และเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบตอยรับเข้าร่วมชมงานฯ พร้อมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “เอกสารดาวน์โหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน” และส่งกลับมายัง วช. ทางโทรสารและอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
อว 0407-ว14596 download

[กลับหน้าหลัก ]