สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2564

21 มิ.ย 2564 15:51:18

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2564 จำนวน 837 รางวัล โดยมี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 760 รางวัล และรางวัลประเภทหน่วยงาน จำนวน 77 รางวัล โดยกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2564 นั้น
สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดได้ทราบ ทั้งนี้สามารถสมัครและเสนอชื่อบุคคลต่อผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน QR-Code ด้านล่างและ Download ข้อมูล www.otep-bkk.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงาน สกสค.กทม.หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-1630-1
ศธ 5211-ว15 download

[กลับหน้าหลัก ]