สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

07 พ.ค 2564 11:31:50

สทอภ. ร่วมกับประชาคมวิจัยด้านระบบโลกและอวกาศของประเทศไทย (Earth Space System: ESS) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 (The 1st International Symposium on Earth Space System Frontier Research Thailand 2021) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล นั้น
ในการนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นและขยายพื้นที่ออกเป็นวงกว้าง และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 ออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยจะมีการแพร่ภาพวิดีโอถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook Live: GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโยลีอวกาศและภูมิสานสนเทศ (องค์การมหาชน)
ในการนี้ สทอภ. ขอเรียนเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ในรูปแบบออนไลน์ ตามวันและเวลาดังกล่าว
อว 5306-ว0827 download

[กลับหน้าหลัก ]