สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference of Regional Network on Poverty Eradication

09 เม.ย 2564 13:49:40

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Regional Network on Poverty Eradication (RENPER) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายภูมิภาคด้านการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Breaking the Cycle of Urban Poverty: Challenge and Strategy” ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขยปัตตานี
ในการนี้ งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการจัดประชุมดังกล่าว ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในรูปแบบออนไลน์ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปยังคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://pattaniconference2021.pn.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อว 68200-ว.486 download

[กลับหน้าหลัก ]