สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ “2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)”

03 เม.ย 2564 09:56:12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)” ในวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)” รายละเอียดตามเว็บไซต์ http://ri2c.org/ หรือคิวอาร์โค้ด
อว 7100-0724 download

[กลับหน้าหลัก ]