สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online): Better Change in Higher Education for Future Economy

17 ก.พ 2564 11:27:30

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online): Better Change in Higher Education for Future Economy ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นรูปแบบออนไลน์และขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตรอ์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ www.psuedconference.org และขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0-7428-9220 โทรสาร 0-7428-9228 e-mail:wilailuck.p@psu.ac.th

อว 68001-ว0590 download

[กลับหน้าหลัก ]