สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11”

03 ก.พ 2564 11:41:41

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเบญจมิตร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11” ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่วิถีปกติใหม่” (Disrupted World in Transition to The New Normal) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ในการนี้ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงขอความอนเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งครอบคลุมทั้งสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ http://www.southeast.ac.th/benjamitvichakarn/ หรือสามารถสแกน QR Code ที่แนบมานี้เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บันี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 02-744-7356-65 ต่อ 186-187 หรือทางอีเมล์ benjamitvichakarn@sbc.southeast.ac.th
ซ.อ.บ.029-2564 download

[กลับหน้าหลัก ]