สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

14 ม.ค 2564 09:38:59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่” ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.ruscon.rmutsb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มตเมิได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 09-727-08866 อีเมล์: rdi@rmutsb.ac.th ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
อว 0656.15-ว2757 download

[กลับหน้าหลัก ]