สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 1st INTERNATION CONFERENCE ON BELT AND ROAD (ICBR) 2020

03 ธ.ค 2563 17:23:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ASIA CHINA EDUCATION AND CULTURE ASSOCIATION (ACEC Association) และจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมนานาชาติ The 1st INTERNATION CONFERENCE ON BELT AND ROAD (ICBR) 2020
“TOWARD EDUCATIONAL COOPERATION AND REGIONAL DEVELOPMENT” CUM INNOSTRE 2020 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Online และ Offline ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้กับสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสำรวจความร่วมมือที่มีศักยภาพเกี่ยวกับโอกาสในการริเริ่มความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศบนเส้นทาง Belt and Road เพื่อรองรับความท้าทายหลัง COVID-19
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญหย่วยงานของท่าน หรือผู้แทนจากหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมนานาชาติในครั้งนี้ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการริเริ่มความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศบนเส้นทาง Belt and Road หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศรา สาวังชัย มือถือ 081-893-9493 หรืออีเมล icbr2020@pkru.ac.th หรือ http://icbr2020.pkru.ac.th
อว 0637-ว0722 download

[กลับหน้าหลัก ]