สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ”

23 ธ.ค 2562 15:37:44

มหาวิทยาลัยพะเยามีประสงค์จะจัดการสัมมนา “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพิณิชย์ในไทยและต่างประเทศ” ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนา นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่านและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ” ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ www.dra.up.ac.th หรือ QR code ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 054-46-666 ต่อ 1046 มือถือ 092-406-7733 อีเมล์: winitta.lu@up.ac.th
อว 7308-ว1285 download

[กลับหน้าหลัก ]