สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

12 พ.ย 2562 17:21:19

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จะจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง อาเซียนกับวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ความท้าทายและแนวทางการแก้ไข (ASEAN for Cultural Coexistence: Challenges and Ways to Overcome) ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างวัฒนธรรมในอาเซียน และบทบาทของอาเซียนในการสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกับ
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่มีความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th หรือส่งใบตอบรับมาที่ e-mail: thitikarn.p@chula.ac.th, paramait.1996@gmail.com หรือที่โทรสาร 02-255-1124 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปารเทศ โทร. 02-218-7412
มศ.090/2562 download

[กลับหน้าหลัก ]