สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งาน CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the Gen for the Future: ขุมพลังรุ่นใหม่แห่งอนาคต”

16 ก.ย 2562 15:23:18

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กำหนดจัดงาน CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the Gen for the Future: ขุมพลังรุ่นใหม่แห่งอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารหน่วยงานถาคเอกชนและภาครัฐ ได้เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและกระแสความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมีผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอนาคต เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ สอวช. พิจารณาแล้วเห็นว่างานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของหน่วยงานของท่าน จึงเรียนเชิญท่านในฐานะผ็นำองค์กรและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดังกล่าวท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ones.or.th/ceo2019 หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
อว 6201/ว596 download

[กลับหน้าหลัก ]