สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน 100 Innovations X Entrepreneurs

27 ส.ค 2562 19:01:05

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยระหว่างประเทศได้ให้ความสำคัณกับการศึกษาทางด้านนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้และความเป็นผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้ร่วมมือกับสมาคม Thailand Tech Startup Association หรือ TTSA จัดงาน 100 Innovations X Entrepreneurs เพื่อนำนวัตกรรมและผู้ประกอบการด้านสังคมและกองทุนจากภาคส่วนต่างๆ มาสร้างความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยและพัฒนาที่เข้าถึงได้ง่ายและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานสู่เชิงพาณิชย์ โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ สัมมนา เสวนา นำเสนอผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดการสร้างธุรกิจกับนักลงทุนนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม งานแสดงสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย แลพกิตติกรรมประกาศความสำเร็จการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2562 ณ c-Asean เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดการจัดงานและการสมัครเข้าร่วมงานตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและหน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยส่งอีเมลล์ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมให้ทางสถาบันฯ ถึงคุณจิราภรณ์ กุฎีรักษ์ อีเมล์ jirapornk@ait.asia หรือ ทางโทรศัพท์ 02-524-6388
100 innovations download

[กลับหน้าหลัก ]