สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

26 ก.ค 2562 16:58:21

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) In Celebration of the Royal Coronation Ceremony) ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรีกับการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ
ในการนี้ สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชะและผ็สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) In Celebration of the Royal Coronation Ceremony) ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://ihsep2019.pi.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 088-753-1547 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
สธ 0213.10/5408 download

[กลับหน้าหลัก ]