สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ InnoBioplast 2019

03 ก.ค 2562 12:14:15

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติและแสดงนิทรรศการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ InnoBioplast 2019 ภายใต้กรอบแนวคิด “Circular Economy: Opportunity of Bioplastics” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Ambassador Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ รวมทั้งการประเมินสาถนการณ์ปัจจุบันนโยบายของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและในตลาดโลกนั้น
ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรษการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ Innobioplast 2019 ระหว่างวันที่ 4- 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Ambassador Bangkok โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้ที่ E-mail : Pskaopoon@gmail.com , thaibioplastics@outlook.com
ทปอ.62/ว0432 download

[กลับหน้าหลัก ]