สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

01 พ.ย 2561 15:45:15

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วบกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดการประชุมวิชาการ The 2nd Maejo-Engineo international Conference on Renewable Energy 2018 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา รวมถึงผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านพลังงานทดแทนได้สร้างเครือข่ายทางด้านพลังงานระดับประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียและยุโรป
คณะผู้จัดงานจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากร นักวจัย และผู้สนใจ ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ทาง www.meicre.org หรือโทรสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 08-1805-6559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยพลังงานทดแทน download

[กลับหน้าหลัก ]