สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NanoThailand 2018

20 ส.ค 2561 17:13:37

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2018 (The 6th Thailand International NanoTechnology Conference 2018) การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด "From Frontier Research to International and commerciallization" ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nano-thailand.com/2018/Annual/


รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]