สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 5 หัวข้อ “Research Forum”

26 ก.ค 2561 17:20:17

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 5 หัวข้อ “Research Forum” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและระดมสมองหาแนวทางในการผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. โครงการวิจัยต้องมี
1.1 ผู้ร่วมโครงการวิจัยตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป (รวมหัวหน้าโครงการวิจัย)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 2 ศาสตร์ ขึ้นไป
2. หัวหน้าโครงการเป็นผู้สมัครเท่านั้นโดยระบุรายชื่อสมาชิกทุกท่านตามเทมเพลตในการลงทะเบียน
3. ระบุเลือกคลัสเตอร์ตามที่กำหนด
4. จัดทำ Logic Model ตามเทมเพลตที่กำหนดโดยแนบเป็นไฟล์ PDF ส่งวันที่สมัครเท่านั้น
5. ลงทะเบียนโดย log in ผ่านระบบ Gmail เท่านั้น


โดยสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางออนไลน์ QR Code ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/researchswu สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ทั้งหัวหน้ากลุ่ม/ทีม และสมาชิก) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวน 10 กลุ่ม เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย นายสุทัศนัยน์ ขอมธิดา โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11017-8, 11082


ไฟล์ Template Logic Model download
ผู้ร่วมวิจัยเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]