สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย >> ขอเชิญร่วม Workshop การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

09 ก.ค 2561 11:52:29

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วม Workshop การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 โรงแรมพูลแมน พัทยา จี

- งานวิจัยจะไม่ถูกทิ้งอยู่บนหิ้งอีกต่อไป
- Design Thinking แบบประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้งานวิจัยตอบโจทย์เป้าหมาย
- Business Model Feasibility เพื่อ เปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นโมเดลธุรกิจ
- Pitching & How-to-sell Techniques เพราะทำเป็นอย่างเดียวไม่พอ


สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!!!! ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2561

โครงการ WS Design Thinking PR download
ประวัติวิทยากร download
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้ download

[กลับหน้าหลัก ]