สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2018)"

21 มิ.ย 2561 11:21:10

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้กำหนดการจัดงาน"มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2018)" โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีระดับชาติ ด้านการส่งเสริมการวิจัย ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับปี 2561 วช. และเครือข่ายในระบบวิจัย ได้กำหนดจัดงานดังกล่าว ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดยในปีนี้กำหนดให้มี "โครงการ ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot โรงงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ขึ้น โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ


รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]