สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3

21 พ.ค 2561 11:05:24

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะ จัดดำเนินการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 (National academic Conference)" ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี" ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ในการนี้สถาบันวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://rdi.kru.ac.th โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมถึง 25 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]