สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

09 พ.ค 2561 10:54:07

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power for Sustainable Development)" ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอขยายเวลาลงทะเบียนเปิดรับส่งบทคัดย่อ (Abstract) ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://human.skru.ac.th/husoconference

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]