สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (4rd TECHCON 2018 & 2st ITECH 2018) "พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

09 พ.ค 2561 10:28:56

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (ACM) สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) สมาคมอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย (ISOC) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (4rd TECHCON 2018 & 2st ITECH 2018) "พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ในการนี้คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมส่งบทความโดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมล์ : techcon2018@outlook.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 878 5048

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]