สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 (JPO/IPR 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

07 พ.ค 2561 15:18:14

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับแจ้งจาก The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) ว่าสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office : JPO) กำหนดจัดฝึกอบรมประเด็นทรัพย์สินทางปํญญาประจำปี 2561 (JPO/IPR 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัคร และพิจารณาลำดับผู้สมัคร โดยมีทั้งหมดจำนวน 6 หลักสูตรดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]