สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ Life Science

30 เม.ย 2561 15:06:20

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ promoting innovation with Investment (promoting I and I) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยและศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการในระดับที่พร้อมออกสู่ตลาด โดยจะจัดงานส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน promoting innovation with Investment (promoting I and I) ครั้งที่ 2 พ. ศ. 2561 ช่วงเดือนกันยายน 2561


ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]