สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ประจำปี 2018

27 เม.ย 2561 11:25:20

ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่อง True Lab ของกลุ่มบริษัท ทรูฯ กับสถาบันการศึกษา ได้กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ประจำปี 2018 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab

ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับทุนให้กับท่านที่สนใจ โดยเปิดรับทุนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสูงเข้าเสนอโครงการไปยังศูนย์นวัตกรรม (ชั้น 12) บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]