สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14

09 เม.ย 2561 14:45:40

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ให้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 (14th Conference on Energy Network of Thailand) ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลริมเพ จังหวัดระยอง


ในการนี้ ผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง www.e-nett.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 549 3497

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]