สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย >> ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย

13 ก.พ 2561 10:35:12

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัยหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”
ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 11015 และ 11081

รายชื่อผู้เข้าร่วม download
กำหนดการ download

[กลับหน้าหลัก ]