สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> Open Call for submitting research manuscripts at the RSU National and International Research Conference 2019

14 ก.พ 2562 16:38:57

Rangsit University in assoction with Prachachuen Research Network (PRN), Malayan Colleges Laguna, Nonglam Unversity, Honoi University of Science and Technology, University of Wollongong, National University of Kaohsiung, Dewey International University, Vietnam National University and University of Merdeka Malang are organizing an annual academic event: the 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science and Humanities 2019 (RSUSSH 2019) on 26th April 2019. Entitled "Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, researchers, and other participants from around the world to discuss, and share their experiences, knowedge, expertise and best practices on medical science, health science, engineering and technology, architecture, arts and design, social science, humanities, education and Chinese studies. The event aims to provide opportunities for participants to gain new knowledge, share educational experiences, and create professional network among colleagues in the same area.
We would be most gratful if you would kindly assist us by promoting this call for proposals within the research network of your organization. Detail canbe assessed at http://rsucon.rsu.ac.th/
RSU.6500/1097 download

[กลับหน้าหลัก ]