สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร. กฤษณาไกรสินธุ์

21 พ.ค 2561 10:20:37

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม" โดยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. กฤษณาไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณสุข 2552 และบุคคลแห่งปีของเอเชีย 2551 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณห้องประชุมสนั่นศูนย์วิทย์ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองได้ที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/VKXnGY

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]